چوب ساز

فروشگاه انحصاری تولید آلات موسقی

امروز شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷

مختصری درباره ما

با توجه به محدود بودن چوب درخت توت که اصلی ترین مواد برای تهیه ی کاسه ی ساز تار می باشد و نظر به افزایش علاقه ی جوانان به سمت حرفه ی ساخت آلات موسیقی.کارگاه چوب ساز  تصمیم به تولید کاسه های نیمه آماده ی تار(کپی تراش)گرفته و با بهره گیری از بهترین مواد اولیه(چوب درخت توت)و نیز ابزار های پیشرفته اقدام به تولید کاسه ی نیمه آماده ی تار نموده است. لازم به ذکر است این کارگاه تمامی کاسه ها را با الگوی دلخواه و تحت نظارت مشتری تولید خواهد نمود. [بیشتر بخوانید ...]
  • چوب ساز
  • چوب ساز
  • چوب ساز
  • چوب ساز
برخی از مشتریان چوب ساز
  • تست
  • تست
  • تست
  • تست
  • تست
نشانی ما
نشانی : استان قزوین منطقه رودبار الموت غربی شهر رازمیان خیابان شهرداری، کارگاه نجاری رشوند